Klachten

Bij Betan Clinics kunt u ervan uitgaan dat wij de geleverde zorg uiterst serieus nemen. Het kan toch onverhoopt vóórkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over de geleverde zorg of de communicatie in het algemeen. Een klacht nemen wij te allen tijde serieus en besteden wij met het gehele team aandacht aan. Wij zullen altijd ons best doen om gezamenlijk met u naar een oplossing te zoeken. Mocht het vóórkomen dat wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan wordt de klachtenregeling door DOKh geregeld. DOKh is een landelijke geschilleninstantie die uw klacht in behandeling neemt en met u de mogelijkheden bespreekt om tot een geschikte oplossing te komen. Lees hieronder meer over de klachtenregeling van DOKh.

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

Klachtenregeling DOKh

Een goede relatie tussen u en uw behandelend arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Deze pagina geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. In veel gevallen kan zo een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de behandelend arts en zijn organisatie leren van uw feedback. Geef bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht wilt bespreken met uw behandelend arts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren. Uw klacht wordt hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw behandelend arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. Stichting DOKh Afdeling Klachten en Geschillen Robijnstraat 6 1812 RB ALKMAAR Tel: 072-520 83 25 www.dokh.nl

De voordelen van Betan Clinics

Dr. Volkan Tanaydin, MD, PhD, PharmD

Big nummer: 59910764601

Lid van beroepsverenigingen

Bekend van